Mitä numerologia on?

Numerologia on universaalia energiatiedettä. Numerot ovat energiaa, jotka viestivät tiettyjä universaaleja teemoja. Numeroiden viesti on sama riippumatta siitä, millä äidinkielellä sitä luetaan. Universaalius on sitä, että numeroiden energia on samaa riippumatta siitä, missä päin maailmaa sitä tulkitset.

Numerologia perustuu energiaan, joka värähtelee. Kaikki ympärillämme on energiaa - kaikki mitä näet ja mitä et näe. Ajatuksetkin ovat energiaa. Kaikella maailmankaikkeudessa elävällä on oma rytmi eli värähtely. Ihminen kuten kaikki muukin elämä, on osa suurta yhtenäistä kokonaisuutta eli maailmankaikkeutta ja sen tapahtumaekosysteemiä. Maailmankaikkeus voidaan pelkistetysti selittää rytmin ja värähtelyn kautta. Tällä voimalla on aaltoliike, joka on itsestäänselvyys luonnossa, joka siis elää jatkuvasti sopusoinnussa rytmin kanssa. Tämän päivän suorituskeskeisessä yhteiskunnassa eläminen vie helposti ihmisen kauemmaksi luonnosta, jolloin stressitasot nousevat ja menettää helposti kosketuksen omaan rytmiinsä eli omaan värähtelyynsä ja henkilökohtaiseen voimaansa. Koko maailmankaikkeutta hallitsevat matemaattiset lait, jotka hallitsevat myös ihmistä. Rytmi, voima ja matematiikka ovat numerologian peruspilari. Energia on numeroiden peruspilari.

Numerologia perustuu myös teoriaan jälleensyntymisestä. Vaikka ihminen kuolee, sielu ei kuole vaan jatkaa olemassaoloaan, kunnes se on valmis lähtemään seuraavalle maanpäälliselle matkalleen. Jokainen sielu on osa yhtä isompaa sielua eli monadia. Monadista jakautuvat sielut 12 kappaletta, kuuluvat siis samaan sielunperheeseen. Sielu valitsee elämän ennen syntymistään. Se valitsee mitä oppeja sen on vielä käytävä läpi kehittyäkseen. Jokaisen sielun perinpohjainen tavoite on valaistuminen. Valaistuneita sieluja ovat esimerkiksi Jeesus, Buddha sekä Äiti-Amma.

Jokaisella ihmisellä on siten MERKITYS JA MERKITYSTÄ ja tehtävä maan päällä, sillä ihmisen sisällä oleva sielu on halukas oppimaan ja edistymään maanpäällisen elon aikana kohti valaistumista. Joillakin sieluilla on asioita kohdattavanaan ja käsiteltävänään - siksi joidenkin ihmisen elämän voi olla haasteellinen. Ne jotka uskovat karmaan, huomaavat tässä, että sielu todella löytää edestään sen, minkä taakseen on jättänyt. Jokaisen elämä on osa ennalta määrättyä suunnitelmaa - tähän suunnitelmaan ovat sielut sitoutuneet ja "kirjoittaneet alle" eteen tulevat asian sielunsopimuksessaan. Joitakin sielunsopimuksellisia asioita voidaan sovittaa eri tavalla kohdattavaksi ns. lieventää elämän aikana, mutta jotkut asiat on vain kohdattava ja koettava.

Sielun eli ihmisen synnyinhetki onkin hyvin merkittävä hetki, sielu on valinnut tarkoin elämänänsä, mukaan lukien vanhempansa. Sielu on valinnut myös synnyinnimensä, jonka se viestii vanhemmille ennen nimen antoa. Jokaisen aineen olemassaoloa määrittää tietyt matemaattiset lainalaisuudet, esimerkiksi kemiassa niitä kutsutaan aineen massaksi. Alkuaineille on määritetty aineesta riippuen yleinen, mitattava kokonaismassa, vaikka ne ovatkin hyvin pieniä ja näkymättömiä. Ihmisillä vastaava koodaus löytyy synnyinhetkestä ja -nimestä laskettavan matemaattisen toimituksen kautta. Kaikki ympärillämme oleva on siis energiaa - niin myös numerot. Kukin numero symbolisoi energian tiettyjä ominaisuuksia. Numerologia on numeroiden energioiden tulkitsemista.

Numerologia on nimenomaan sitä, että synnyinhetkestä voidaan numerologisesti tulkita henkilön sieluntietä eli elämää; syvää minuutta, näkyvää persoonaa, sielun tavoitteita, elämänopetusta sekä yleisesti elämässä vastaan tulevia teemoja eli elämänpolkua. Numerologiaa voidaan hyödyntää myös muitakin energioita tulkittaessa kuten parisuhteesta, asuinpaikasta ja toistuvasti eteen tulevista numeroista.

On sanottu, että numeroita ei ole keksitty vaan ne on löydetty. Samalla tavalla ne vallitsevat kaikissa kulttuureissa. Jopa Kristinuskon ja juutalaisuuden pyhistä kirjoituksista löytyy viitteitä numeroiden mystisiin merkityksiin. Numerologian syntymästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta numerologian isänä pidetään kreikkalaista filosofi Pythagorasta (582-496 eaa.) Pythagoras opiskeli ja myöhemmin opetti muinaisia henkisiä totuuksia, numerologiaa ja geometriaa. Hän uskoi, että kukin numero ilmentää jumalan tahtoa ja numerot ovat jumalallisia ilmentymiä. Sana "numen" tarkoittaakin jumaluutta. Pythagoras on oli musiikin teorian pioneeri, sillä hän havaitsi numeeriset suhteet, jotka määrittelevät musiikillisen sävelasteikon. Hän opetti ja kehitti myös geometriaa ja aritmetiikkaa. Numerologia kuuluu Atlantiksen tieteisiin, joita ovat numerologian lisäksi mm. Astrologia ja Fengshui.

Tilaa tulkintasi täältä

MIHIN OIKEIN SITTEN TARVITSEN NUMEROLOGIAA, MIKSI KARTTAAN PITÄISI TUTUSTUA?

Sinun synnyinhetkesi ja nimesi ovat antaneet sinulle tietyt ominaisuudet, lähtöenergiat tähän elämään. Tiedämme, että aika on ihmisen keksimä käsite. Oikeasti on vain tämä hetki. Siksi synnyinhetkessäsi ollut energeettinen tila - sanotaan sitä vaikka ajaksi, on määrittänyt sinun elämääsi vaikuttavia energioita. Sielusi on viestinyt vanhemmillesi sellaisen nimen, joka kuvastaa niitä energioita, mitä sielu on sopinut täällä oppivansa ja kokevansa. Joka kerta kun kirjoitat nimesi, kylvät sen energiaa. Nimi ja syntymäaika yhdessä kertovat paljon niistä asioista, joita sielusi on tullut tänne kokemaan ja tekemään. Kun saat yhteyden sieluusi, elämäsi on kuin "takaisin raiteillaan" - ymmärrät itseäsi, kokemuksiasi sekä tunteitasi paljon paremmin. Osaat tunnistaa asioita, joihin tarttumalla saat syvempää täyttymystä elämääsi. Omaan numerologiseen karttaan tutustuminen auttaa sinua löytämään oman voimasi eli rytmisi. Kun tunnet itsesi, on huomattavasti helpompi saavuttaa hyvinvointia, terveyttä, iloa ja suvaitsevaisuutta sekä menestyä elämässä. Numerologia on erittäin hyödyllinen itsereflektioväline, se auttaa sinua erityisesti ymmärtämään itseäsi ja muita. Se auttaa kehittymään henkisellä tiellä ja löytämänään oman voimasi lähteet. Numerologian avulla pystyt ymmärtämään omaa elämääsi ja kohtaamiasi asioita täysin uudesta valosta. Numerologinen kartta on niin voimakas taustavaikuttaja elämässäsi, että sen tarkastasteleminen kannattaa ottaa asiaksi vaikka tuntisit jo olevasi omassa voimassasi. Olen aivan varma, että löydät kartaltasi sinua resonoivia uusia puolesta itsesäsi. Tulet ymmärtämään, miten sinulla on tapana käyttäytyä ja näyttäytyä eri tilanteissa. Mitkä teemat toistuvat ja vallitsevat elämässäsi niin, että sinulla on mahdollista kasvaa ihmisenä.

NUMEROLOGISIIN AIHEISIIN VOIT TUTUSTUA ENEMMÄN OTTAMALLA SEURANTAAN SOMETILINI

Somessa löydät minut nimellä Pohjolan numerologi.  Kerron tililläni numeroiden voimasta ja vaikutuksesta elämässämme eteenkin pohjoisella pallon puoliskolla. Monet muut asiat voivat valehdella, mutta numerot eivät koskaan. Kun maailma menee monimutkaiseksi, tietyt asiat ovat eivätkä muutu. Yksi niistä on matematiikka. Kaikki maailmankaikkeudessa pohjautuu matematiikkaan - numeroihin, joka luo elämäämme rytmin. Sinäkin perustut matematiikkaan eli numeroihin. Numerot synnyttämät voiman ja rytmin. Meille pohjoisen ihmisille, jos joillekin on selvää, miten paljon esimerkiksi luonnon rytmi vaikuttaa elämäämme ja miten paljon rytmiin samaistumalla voimme helpottaa elämäämme.